Máy Tập Giãn Ngón Guitar Piano KZ-01

Add a review

Mô tả Sản phẩm

 Máy Tập Giãn Ngón Guitar Piano Organ KZ-01

Giúp giãn ngón tay khi tập luyện ngón tay cứ chụm lại, phù hợp mỗi ngày tập một ít, xoay được, giãn khoảng cách giữa các ngón, tiện ích bỏ túi, tập luyện mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm được Guitar Vĩnh Khánh lựa chọn hỗ trợ đến Học Viên Guitar Mỗi Ngày 5 Phút.
Đặt Online tại Shop Được Ưu Đãi Giá : Chỉ 160k -> ĐẶT HÀNG

Sản phẩm liên quan

4208821096204573224

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo