PICK UP AD 35 GUITAR CLASSIC ACOUSTIC KALIMBA UKULELE VIOLIN GUITAR VỌNG CỔ

Add a review

Mô tả Sản phẩm

 PICK UP AD 35 GUITAR CLASSIC ACOUSTIC KALIMBA UKULELE VIOLIN GUITAR VỌNG CỔ :

PICK UP AD 35 : Có núm vặn volum lớn nhỏ, dán nhỏ gọn trên mọi loại đàn : Guitar Classic, Acoustic , Ukulele , Kalimba , violin , guitar vọng cổ ... 

Giá niêm yết : 390k - giá giảm hôm nay chỉ : 300 k ( miễn phí vận chuyển toàn quốc )

gọi ngay : 09038.91119 . Xin cảm ơn Quý Khách.

Sản phẩm liên quan

8714895954594514932

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo