Pick Up Guitar Aoustic : AD-33 (Pick Up Gỗ Chất Lượng)

1 review / Add a review

Mô tả Sản phẩm

Pick Up Guitar Aoustic : AD-33 (Pick Up Gỗ Chất Lượng) : Giúp Kết Nối Âm Thanh Guitar ra loa, không cần phải đục thùng đàn guitar chỉ cần gắn vào lỗ thoát âm guitar, rất dễ dàng và thuận tiện...
Giá Cực Tốt chỉ : 350k (Chưa bao gồm phí vận chuyển ) kèm theo dây jack 6 li 3 mét (thường).
Gọi đặt hàng ngay tại : 09038.91119  - GuitarKhanh.com xin cảm ơn.


Video mô tả tại đây :

Sản phẩm liên quan

2438841299367677450

Xem nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo