Máy Gõ Nhịp MT - 50 (Musedo Metronome và Tuner MT-50 )

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Máy Gõ Nhịp và tuner MT -50 : giúp chúng ta đều nhịp, tăng khả năng sáng tạo nốt khi có nhịp chuẩn... 
Musedo MT-50 : Chuyên máy gõ nhịp và tuner giúp chúng ta có 1 nhịp chuẩn tempo theo ý muốn của Quý Khách.
Sản phẩm giao hàng tận nơi toàn quốc với giá khuyến mãi chỉ : 160k (chưa bao gồm phí ship)

Gọi đặt ngay tại hotline : 09038.91119 (GuitarKhanh.com xin cảm ơn Quý Khách).

Xem mota sản phẩm tại :


Sản phẩm liên quan

6348234232609780193

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo