GUITAR POCKET GP-160

Add a review

Mô tả Sản phẩm


GUITAR POCKET GP-160 


GUITAR POCKET GP-160 -> CHỈ : 160.000 ( GIAO HÀNG TẬN NƠI ĐẶT NGAY TẠI : 0909536800 )

* Sản phẩm bỏ túi nhỏ gọn, thuận tiện luyện ngón bấm chuẩn dây guitar mọi nơi...

* Bao đựng vải nhung đẹp lịch sự thanh nhả.
* Đủ 6 dây và ngăn Đàn cho Bạn luyện ngón tay trái như trên Đàn Guitar , chuyển nhanh những hợp âm như F ( Fa Trưởng, Bb Si Giáng Trưởng... )
* Luyện tập tự tin mọi lúc mọi nơi... Ngón Nhanh Hơn, Chơi Giỏi Hơn...
Sản phẩm liên quan

5552359581690962761

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo