Trống Bo - Tambourin Yamaha TB-490 (Trống Gõ Bo)

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Trống Bo - Tambourin Yamaha TB-490 (Trống Gõ Bo).

Mã sản phẩm: TB-490
+  Màu sắc: Xanh  Dương
+  Đường kính khung: 26cm
+  Chất liệu mặt trống: Meca - Bề mặt in logo Yamaha
+ Số lượng chuông kép (xèng): 14 cặp chuông kép Inox
+ Chất liệu khung: Khung nhựa Plastic mạ bạc với các chốt căng mặt trống chất liệu Inox.
+ Điều chỉnh độ căng mặt trống: Có chốt và khóa bằng Inox giúp điều chỉnh độ căng mặt trống.

--> Giao Hàng Toàn Quốc (Thanh Toán Khi Nhận Hàng).
--> Điện Thoại Hỗ Trợ: 0909.536.800
--> Chat Facebook tại đây.Sản phẩm liên quan

172185821433877308

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo