Học Guitar Miễn Phí Tại Kênh Youtube Vĩnh Khánh Guitar

2 reviews / Add a review

Mô tả Sản phẩm

Mời mọi người tham khảo các bài hướng dẫn điệu của Vĩnh Khánh Guitar Tại Kênh Youtube.

https://www.youtube.com/channel/UC0hREZOzTJIJW-lenzvKIrw/videos





Sản phẩm liên quan

3730273779565063996

Xem nhận xét

  1. Cảm ơn anh đã có những bài giảng hữu ích

    Trả lờiXóa
  2. Chào e.
    Giaó trình guitar đệm hát rất hay. Vài bài nhạc ko để đánh điệu gì. Hay nhất cứ để đủ cho ng đọc ko thắc mắc như bài nói vòng tay lớn,nhật ký của mẹ, nhỏ ơi. Jingle bell vv. Cám ơn nhiều

    Trả lờiXóa
qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo