Chân Đàn Guitar Xếp 3 Chân Gọn

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Chân Đỡ đàn Guitar
** Chân dùng để đỡ cây đàn guitar các loại.
** Có chốt điều chỉnh độ cao thấp của cần đàn
** Có giá đỡ được bao bởi 1 lớp đệm mút giúp nâng đỡ cây đàn phía dưới
** Có cần đỡ và khóa giúp cây đàn được bảo vệ khỏi bị dịch chuyển, rơi, va đập khi không sử dụng.
** Có thể dùng để ở nhà hoặc khi trưng bày.

* VinhKhanhShop.com - Địa chỉ 161/9 Bông Sao, P5, Quận 8, TP.HCM ---
* Call now: 0909.536.800
Sản phẩm liên quan

7589723539534428201

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo