Đàn Ukulele Soprano - Chính Hãng YAEL

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Đàn Ukulele Soprano - Size 21 - 23 - 26  Chính Hãng Yeal - Nhập Khẩu Gỗ Chất.
Dòng đàn gỗ nhập cho âm thanh hay và chất .
Giá hấp dẫn kèm bao đàn, giáo trình và pick,
Sản phẩm được bảo hành 1 năm tại :
Nhanh tay, nhanh tay anh chị em ơi!

Địa chỉ mua đàn, đặt đàn Online : 161/9 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Hotline Đặt Đàn:  0909.536.800 - Mr. Vĩnh Khánh.
Sản phẩm liên quan

6655778968493945187

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo