Hợp Âm Bụi Phấn Guitar Piano Organ

3 reviews / Add a review

Mô tả Sản phẩm

Bụi Phấn - vũ hoàng và Lê văn lộc. - Điệu Valse - Nhịp 3/4.

Khẩu Quyết : Bùm Chát Chát
- Giọng Nữ: C , Giọng Nam : C (capo 4)

Khi [C]  thầy viết [ C] bảng
Bụi [Am] phấn rơi [C] rơi
[Dm] hạt bụi [Dm]  nào
Rơi [Dm] trên bục [Dm]  giảng
[G] hạt bụi [G7]  nào
Vương [G7]   trên tóc [C] thầy
Em [C] yêu phút giây [C] này
Thầy [Am] em tóc như bạc [Em] thêm
Bạc [C ] thêm vì bụi [Am] phấn
Để cho [Dm] em bài học [G]  hay [G7]
Mai [C] sau lớn nên [C] người
Làm [Am] sao có thể nào [Em] quên
Ngày [C] xưa thầy dạy [Am] dỗ

Khi [G] em tuổi còn [C] thơ... 

---------------- the end --------------
Chúc các anh chị và các bạn chơi Guitar vui vẻ.Sản phẩm liên quan

558167058587583200

Xem nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo