Hợp Âm Guitar Nối Vòng Tay Lớn

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Hợp Âm Guitar Nối Vòng Tay Lớn
Giọng Nam Am (Capo 5 hoặc 6)
Giọng Nữ : Am

1. Rừng [Am] núi dang [Am] tay nối [Em] lại biển [Am] xa
Ta 
[Am] đi vòng tay [Dm] lớn mãi để [Em] nối sơn [Am]  
Mặt 
[Em] đất bao [Em] la anh [Am] em ta [Am] về
Gặp 
[Dm] nhau mừng như [Am] bão cát quay [Am] cuồng trời [Am] rộng
Bàn 
[Em] tay ta [Em] nắm nối [Em] tròn một vòng Việt [Am] Nam.

ĐK: Cờ nối 
[Am] gió đêm vui nối [Am] ngày
Giòng máu 
[Em] nối con [Em] tim đồng [Em] loại
Dựng tình 
[Em] người trong ngày [E7] mới
Thành phố 
[Am] nối thôn xa vời [Am] vợi
Người chết 
[Em] nối linh [Em] thiêng vào [Em] đời
Và nụ 
[E7] cười nối trên [Am] môi.

2. Từ 
[Am] Bắc vô [Am] Nam nối [Em] liền nắm [Am] tay
Ta 
[Am] đi từ đồng [Dm] hoang vu vượt [Em] hết núi [Am] đồi 
Vượt 
[Em] thác cheo [Em] leo, tay [Am] ta vượt [Am] đèo
Từ 
[Dm] quê nghèo lên [Am] phố lớn nắm [Am] tay nối [Am] liền
Biển 
[Em] xanh sông [Em] gấm nối [Em] liền một vòng tử [Am] sinh.

Chúc mọi người chơi Guitar vui vẻ bên Bạn Bè và Người Thân . ^^
Sản phẩm liên quan

8127061346513812064

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo