Guitar Classic CT-200

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Guitar Classic CT-200 :

*** Gỗ Lưng và eo Hồng Đào vang ấm tình cảm
*** Mặt Thông Sáng Đẹp vang sáng
*** Có Ty chống cong cần bền dài lâu
*** Sản phẩm được ưa chuộng.

Giá 2.800.000đ, nay giảm còn 2.000.000đ 

---> Bao gồm bao da Yamaha, Capo, Máy lên dây, Dây Dự Phòng, Phím Khảy, giáo trình Guitar Vĩnh Khánh Shop. (miễn phí vận chuyển nếu anh chị chuyển khoản vào Shop Vĩnh Khánh)
Gọi Đặt Ngay: 0909.536.800

Test Âm Thanh Tại Video của Vĩnh Khánh: Sản phẩm liên quan

7003507123245587327

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo