Guitar Classic C-130 - Gỗ Hồng Đào Âm Hay

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Guitar Classic C-130 - Gỗ Hồng Đào Âm Hay
+ Sản phẩm Guitar Classic Khuyết Gỗ Hồng Đào Âm Thanh Hay.
+ Gỗ Thịt Tự Nhiên, âm thanh trong trẻo, độ bền cao.

=> Giá Niêm Yết: 1.850.000đ - Giảm còn 1.500.000 đ
=> Bao gồm Bao Da 3 Lớp, giáo trình, dây dự phòng, pick khảy đàn.

- Gọi Đặt Ngay giao hàng tận nơi Toàn Quốc:

           0909.536.800 - VinhKhanhShop.Com

Sản phẩm liên quan

5280261056769877531

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo