Đàn Guitar AZ-900D - Acoustic (Dây Kim Loại)

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Đàn Guitar AZ-900D - Acoustic (Dây Kim Loại)
+ Có Ty Chỉnh Cần , giúp cần đàn luôn thẳng và độ bền cao.
+ Gỗ Thông Tự Nhiên, âm thanh trong trẻo, độ bền cao.

=> Giá Niêm Yết: 1.350.000đ - Giảm còn 1.050.000 đ
=> Bao gồm Bao Da 3 Lớp, giáo trình, dây dự phòng, pick khảy đàn.

- Gọi Đặt Ngay giao hàng tận nơi Toàn Quốc:
           0909.536.800 - VinhKhanhShop.Com


Sản phẩm liên quan

454839477386173388

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo