Guitar Gỗ Điệp ViKa-25 ( Vân Gỗ Đẹp )

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Guitar Gỗ Điệp ViKa-25 ( Vân Gỗ Đẹp ) 

Dòng Guitar Cao Cấp Chuyên Solo - Đệm Hát Tốt - Finger Style - Âm Thanh Vang Ngân Lâu.
- Dòng Gỗ Điệp Cao Cấp Độ Bền Cao từ 5-10 năm âm thanh vẫn tốt...
- Có Ty Bảo Vệ Cần Đàn Cao Cấp .
- Bộ Khóa Đúc cực bền.

-> Dòng Guitar Gỗ Điệp Giá Tốt Hiện Nay Giảm Từ 3.000.000đ
--->>>   Nay Chỉ Còn 2.500.000đ
Cho một sản phẩm chất lượng tốt - Bảo Hành 1 Năm Sản Phẩm. Tặng Kèm Phụ Kiện Full ( Capo, Máy Lên Dây, Sách, 1 Bộ Dây Mới Dự Phòng...)...

Liên Hệ Đặt Ngay: 0909.536.800 

Sản phẩm liên quan

1655868742530195977

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo