Guitar Acoustic AZE-20 ( Chơi Show kết nối Ampli)

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Guitar Acoutic AZE- 20 ( Chơi Show Ampli)

- Dòng Guitar Acoutic Thùng D Khuyết - Âm Thanh Hay.
- Gỗ Hồng Đào ấm nội lực.
- Kết Hợp EQ chuẩn Âm Thanh Đi Show EQ-7545 (Được kiểm duyệt âm thanh Show tốt).
- Tặng kèm bao da Guitar 3 Lớp - Dây Jack Guitar 6 li dài 5 mét - thuận tiện Show.

Với Mức Giá Khuyến Mãi Giảm Mạnh Hôm Nay từ 2.500.000đ Giảm Còn 1.990.000 (mua ngay hôm nay số lượng có hạn.)

Liên Hệ Đặt Hàng Ngay: 0909.536.800


Sản phẩm liên quan

4010607478057662520

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo