Máy Lên Dây Đàn Guitar , Bass, Ukulele, Violin ET 33

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Máy Lên Dây Đàn - Tuner : ET -33 : Sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay bởi:

+ Pin tốt sử dụng cực lâu, nhỏ gọn dễ mang theo.
+ Chỉnh âm cho nhiều loại nhạc cụ Cực Chuẩn âm quốc tế: Guitar, Guitar Bass, Violin, Ukulele...
+ Giá thành tốt nhất chỉ : 90.000 đ/sp, Chỉ có tại : Shop Guitar Vĩnh Khánh.

 Sản phẩm được khuyên dùng lên dây đàn trước khi học hoặc chơi bất kỳ nhạc cụ nào, để âm thanh dây đàn chuẩn với âm thanh Quốc Tế.

Sản phẩm liên quan

4774013874848531047

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo