Capo Ailce - Cá Sấu

Add a review

Mô tả Sản phẩm

Capo Ailce - Cá Sấu

** Capo Alice Cá Sấu sản phẩm được ưu chuộng và yêu thích, dùng để tặng tông và hạ tông khi chơi đàn guitar.
** Độ bền cao, phần cao su mềm không làm ảnh hưởng đến chất lượng dây đàn, kẹp cần rất chắc chắn. Được nhiều người ưa dùng.

* Mua Bán Nhạc Cụ .net - Địa chỉ 161/9 Bông Sao, P5, Quận 8, TP.HCM ---
* Call now: 0906.913.068

Sản phẩm liên quan

3885873650439034393

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo