Guitar Acoustic AZ-300 Gỗ Còng Cườm Chất Lượng Tại Shop Vĩnh Khánh

Add a review

Mô tả Sản phẩmSản Phẩm Được Ưu Thích Tầm Trung
*** Cấu Tạo: Gỗ Sồi Pháp (Mặt Trên) - Gỗ Còng Cườm (Lưng eo và Hông)
*** Chuẩn Dáng Taylor, với bộ khóa vàng, có ty chỉnh cần cho âm thanh tuyệt vời.
Giá khuyến mãi - Hot nhất năm: 3.000.000 vnd ( Tặng Kèm Bao Da, Phụ Kiện Capo, Phím Khảy)  

Giá Khuyến Mãi chỉ có tại 
VinhKhanhShop.Com

Sản phẩm liên quan

7747573056829900556

Nhận xét

qpwo102956561q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwoqpwo38471q3etytyzmxn1q3e5656djfh1q3e5656djfh1q3eqpwoqpwocbvv1q3eqpwo1029qpwo1q3ecbvvzmxn1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwoalsk1q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwo56561q3eqpwo1029qpwo1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwo10291q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwo1029tyty1q3eqpwoqpwozmxn1q3eqpwo1029qpwo1q3etytyeiru1q3e5656zmxn1q3eqpwo1029djfh1q3e5656alsk1q3ecbvvzmxn1q3eqpwo1029zmxn1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029eiru1q3eqpwoqpwotyty1q3eqpwoqpwo38471q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwoqpwoalsk1q3e5656alsk1q3ecbvvcbvv1q3eqpwoqpwoqpwo1q3eqpwo1029cbvv1q3e5656djfh5tadtytyalsk1q3etyty10291q3etytydjfh1q3e5656cbvv1q3e5656zmxn1q3etytyqpwo